HVEM SKAL TRÆFFE BESLUTNINGEN FOR DIG, HVIS DU BLIVER ALVORLIGT SYG?

HUSK FREMTIDSFULDMAGTEN INDEN DU BLIVER SYG

Fremtidsfuldmagten giver modtageren af fuldmagten ret til at foretage personlige og/eller økonomiske handlinger på dine vegne, hvis du på et tidspunkt ikke længere er i stand til at varetage dine egne interesser. Eksempelvis i tilfælde af demens, senilitet eller anden sygdom.

Fremtidsfuldmagten træder dog først i kraft, hvis du ikke længere er i stand til at varetage dine egne interesser – og ikke før.

DERFOR BØR DU HAVE EN FREMTIDSFULDMAGT

 • Du bestemmer hvem der skal varetage dine interesser, hvis du på et tidspunkt bliver alvorligt syg.

 • Fremtidsfuldmagten giver en eller flere personer mulighed for at varetage dine personlige og økonomiske forhold, hvis du på et tidspunkt får demens eller anden alvorlig sygdom.

 • Fremtidsfuldmagten træder først i kraft, hvis du mister evnen til at varetage dine egne interesser. Fuldmagten skal dog udarbejdes og underskrives, mens du fortsat er i stand til det.

FAST LAV PRIS FOR FREMTIDSFULDMAGT: 2.500,-

Med en fremtidsfuldmagt, kan modtageren:

 • Sælge dit hus, sommerhus eller bil
 • Opsige eller underskrive en lejekontrakt
 • Betale dine regninger
 • Indsætte dine penge i et pengeinstitut
 • Repræsentere dig i forhold til selvstændig virksomhed
 • Ansøge kommunen om hjemmehjælp på dine vegne
 • Få aktindsigt i din lægejournal
 • Fremsætte ønsker med hensyn til din pleje og omsorg
 • Træffe valg og klage over en afgørelse om til dine personlige forhold
 • Ansøge om offentlige ydelser, eksempelvis tilskud til medicin

Du kan selv anmode om, at Familieretshuset skal sætte fuldmagten i kraft. Alternativ kan den person, som har fået fuldmagten anmode om, at fuldmagten skal sættes i kraft, men det vil kræve en lægeerklæring eller anden dokumentation for, at du befinder dig i en tilstand, hvor du ikke selv kan varetage dine personer og/eller økonomiske forhold. Familieretshuset vurderer, om du befinder dig en i sådan situation.

Når fuldmagten er sat i kraft, kan den benyttes af fuldmagtshaver.

SÅDAN FOREGÅR DET

BESTIL DIN FREMTIDSFULDMAGT

Tak for din besked. Du hører fra mig hurtigst muligt.
Prøv igen.